Dotacje do fotowoltaiki w Gliwicach

Gliwice rozważą nowy program, który subsydiowałby instalację paneli słonecznych w prywatnych rezydencjach. Program, który jest nadal na wczesnym etapie planowania, zapewniłby zachęty finansowe dla właścicieli domów, którzy instalują panele słoneczne na swoich dachach. Gliwice stworzy również mapę słoneczną, która pokazałaby, gdzie są zainstalowane panele i ile energii generują.

Program jest proponowany w odpowiedzi na cel miasta polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 80 procent do 2050 r. Dotacje i fotowoltaika – Gliwice są prekursorem w Polsce w tym temacie. Panele słoneczne mogą zmniejszyć ślad węglowy gospodarstwa domowego nawet o dwa tony rocznie, zgodnie z szacunkami miasta.

Dotacje do fotowoltaiki w Gliwicach

Dotacje zostaną opłacone przez fundusz ogólny miasta, który jest wspierany przez podatki od nieruchomości. Dokładna kwota dotacji nie została jeszcze ustalona, ​​ale oczekuje się, że będzie ona w przedziale od 2000 do 5000 PLN na gospodarstwo domowe.

Program byłby otwarty dla wszystkich właścicieli domów w Gliwicach, niezależnie od dochodu. Oczekuje się jednak, że większość uczestników będzie gospodarstwami domowymi o średnim i wyższym dochodzie, ponieważ częściej mają gotówkę z góry potrzebną do zakupu i instalacji paneli słonecznych.

Gliwice zastanawiają się nad dotacjami do fotowoltaiki

Gliwice współpracuje obecnie z konsultantem w celu opracowania szczegółów programu. Jeśli program zostanie zatwierdzony przez Radę, może być uruchomiony już w przyszłym roku.

Gliwice  zobowiązuje się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 80 procent do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, Gliwice pracuje nad zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej, w tym energii słonecznej.

Fotowoltaika w Gliwicach może być tańsza przez dotacje

Panele słoneczne mogą pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wytwarzanie czystej, odnawialnej energii. Mogą jednak być również drogie w instalacji i utrzymywaniu. Aby uczynić energię słoneczną bardziej dostępną dla mieszkańców i firm w mieście, Gliwice oferuje szereg dotacji i zachęt.

Program rabatowy słonecznej oferuje rabat w wysokości do 3000 PLN za instalację paneli słonecznych na kwalifikujących się nieruchomościach. Rabat jest dostępny zarówno dla nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych.

Program grantu słonecznego zapewnia finansowanie instalacji paneli słonecznych na obudowie o niskich dochodach. Program jest zarządzany przez Departament Energii i jest otwarty dla właścicieli nieruchomości, którzy spełniają określone wymagania dochodowe.

Program umowy o zakupie energii słonecznej (PPA) umożliwia firmom i organizacjom na zakup energii słonecznej od miasta po obniżonej stawce. Program PPA jest zarządzany przez Gliwice.

Inne zachęty podatkowe i dotacje do fotowoltaiki w Gliwicach

Gliwice oferuje również szereg zachęt podatkowych do instalacji paneli słonecznych. Właściciele nieruchomości, którzy instalują panele słoneczne, mogą kwalifikować się do zwolnienia z podatku od nieruchomości w wysokości do 100 procent kosztów instalacji. Firmy, które instalują panele słoneczne, mogą kwalifikować się do zwolnienia z podatku od sprzedaży przy zakupie paneli.

Energia słoneczna jest ważną częścią wysiłków miasta na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dotacje i zachęty słoneczne miasta sprawiają, że energia słoneczna jest bardziej dostępna i przystępna dla mieszkańców i firm.